Gratis
markedsanalyse
Klikk her

Markedsanalyse

Via en god markedsanalyse får du vite hva markedet etterspør, og mer om hvor du treffer dem. I stedet for å anta at dere “treffer” markedet riktig, kan vi fortelle hva som er fakta i markedet generelt – og sammenlikne det med deres oppfatning.

Noen ganger ser vi at bedriftens antakelser samsvarer med virkeligheten, og andre ganger avdekker vi nye gullgruver for våre kunder.

Vi starter med å få svar på:

  • Hva søker ditt marked etter ?
  • Hvor treffer du dine kunder ?

Deretter sjekker vi våre funn opp mot dine antakelser og erfaringer. Ofte ser vi da i fellesskap nye markedsplasser, og nye muligheter for deg.

Det sier seg selv at vi bruker langt mer tid og ressurser på denne markedsanalysen enn vår gratis markedsanalyse. Vi gir også fra oss mer informasjon og mer kunnskap i denne markedsanalysen.

Konkurrentanalyse

Hva kan du gjøre for å “stå ut i mengden” og bli sett på som et bedre alternativ for dine kunder? 

For å svare på det spørsmålet må du vite mer om dine konkurrenter, hva deres strategier erm hvor bevisste de er på ulike kundesegmenter med videre. En “god gammeldags” konkurrentanalyse, men med fokus på dine konkurrenters nettferdigheter og -strategier, vil fortelle deg mer om hvor du bør satse pengene for å få maksimal avkastning.

På nettet finnes det flere typer konkurrenter: De direkte konkurrentene, men også de som konkurrerer om dine kunders oppmerksomhet og sørger for at din kunder glemmer deg.

Vi avdekker begge konkurrentene, og gir deg tips til hva du kan forbedre for å “ta innersvingen” på dem og lede dine kunder rett til deg.

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg!


Hva vil du ha hjelp med?

Send oss en henvendelse her: