Gratis
markedsanalyse
Klikk her

Webstatistikk

Webstatistikk din veiviser til bedre respons

La oss først se på nytteverdien ved hjelp av et eksempel.

Evaluering 1

Denne skissen viser antall besøk som klikker på "les mer" for en tjeneste og
hvor mange som syvende og sist faktisk utfører en ordre.

Skissen viser at 44.78% klikker seg videre fra forsiden til "les mer" siden.
Av disse besøkende er det 11.42% som gjennomfører en ordre.

Evaluering 2

Det ble gjort noen endringer på salgsteksten og på selve ordreskjemaet.
Dette er nær en dobling av antall salg. Hva ville en dobling av salget via internett
utgjøre for din bedrift i kroner og øre ?

 

Konklusjon av eksemplet:

Ved å måle kan man se tydligere om det er behov for å gjøre endringer for å øke responsen.
Man kan enklere se hvor på webområdet endringene bør gjøres og om salgsresponsen peker
"riktig vei" etter at endringene er gjennomført.

Loggbasert webstatistikk vil si at dataene hentes fra loggfilene som serveren din genererer. Her lagres informasjon om sidevisninger, besøkende, trafikk-kilder og så videre, og programmet presenterer dataene i tabell og grafisk form.

Derfor er ikke Google analytics alene "godt nok"
Loggbasert Webstatistikk

Det finnes mange forskjellige loggbaserte verktøy, men felles for disse er at de som oftest i liten grad gir deg mulighet til å kjøre det som kalles action tracking, det vil si detaljerte analyser av nøyaktig hvilke lenker som klikkes på ditt nettsted, neste steg i prosessen og så videre.

Blandt de største fordelene med et loggbasert analyseverktøy er muligheten til å hente opp historikk uavhengig om du har aktivert kode for webstatistikk tidligere.

Scriptbasert Webstatistikk

Med et scriptbasert verktøy legges et lite script inn i malverket på sidene dine, og analyseverktøyet henter inn informasjon fra dette scriptet. Resultatet er at du ikke vil få statistikk fra tidligere, da det ikke kan begynne å logge før scriptet faktisk er installert.

En av de virkelig store styrkene til scriptbaserte systemer er at du vil kunne oppnå en ekstrem grad av kontroll på dine besøkende om verktøyet er tilstrekkelig avansert. I tillegg lider det ikke av problemer med å identifisere unike besøkende, da dette blir tatt hånd av av selve scriptet.

Eksempler på Scriptbaserte verktøy:

  • Google Analytics (gratis)

Konklusjon

Google Analytics alene kan benyttes for action tracking, men er tidkrevende og fungerer kun fra den datoen funksjonene blir aktivert. Du vil derfor kunne gå glipp av mange måenders verdifull data, dersom denne funksjonen ikke ble installert fra dag 1 for nettsiden.

Med RP Webstatistikk PRO kan man via ftp hente rålogg fra nettstedets server og enkelt få frem action tracking.

Ta kontakt med oss for nærmere info angående webstatistikk.

Bonus: Verdi 1.500
De 10 neste som bestiller får også gratis tolkning av webstatistikken,
med konkrete tips for å evt. forbedre responsen.


Hva vil du ha hjelp med?

Send oss en henvendelse her: