Vi gratulerer Ullerud - ekspert på brannkompetanse - med ny hjemmeside

Vi gratulerer Ullerud - ekspert på brannkompetanse - med ny hjemmeside

Ullerud As er eksperter på brannkonsept, brannvern og rådgivning innen dette til både store firmaer og privatpersoner.

Nå ville de ha hjemmesider som kan hjelpe dem å hente flere kunder i markedet, og valget endte på oss. Det er vi kjempeglade for, og det har vært en glede å lage nye nettsider som er fokusert på å hente inn nye kunder. 

De er veldig flinke på brannprosjektering og gjør også brannvernopplæring og lager rømningsplaner og det som trengs i et bygg.

Jeg anbefaler å lese mer på deres nettsted dersom du ønsker å vite mer om hva de gjør. Her er en liste:

Brannkonsept:
 Brannprosjektering (PRO)
Uavhengig kontroll av brannkonsept
Forhåndskonferanse - uttalelse i tidlig fase
 
Tilstand/ risiko:
Brannteknisk tilstandsvurdering av byggverk
Risikovurdering av byggverk / arrangement
Teknisk Due dilligence (DD) - salg/ kjøp eiendom
Brannfaglig vurdering av andre forhold
 
Brannvern:
Brannvern ledelse (brannvernleder)
Brannrunder/Internkontroll brann
Branndokumentasjon
Deltakelse på tilsyn
 
Øvelser og kurs:
Brannøvelser
Brannvernopplæring (kurs) for driftspersonell
Brannvernopplæring (kurs) for leietakere
E-læringskurs for brannansvarlige og ansatte
 
Tegninger:
Plantegninger generelt
Branntegninger
Rømningsplaner
Orienteringsplaner (O-plan)
Arealtegninger
Øvrige tegningstjenester
Rammer og kasser til tegninger

Så det er svært mye de gjør. 

Se på https://ullerud.no