SEO analyse og funn 2020

Case-oppgaver og reelle tester innen SEO interesserer meg svært mye, og det samme gjør analyser av disse. Nå helt i slutten av april 2020 kom den største analysen jeg har lest igjennom på en god stund, og her oppsummerer jeg de kanskje viktigste funnene. 

Denne SEO analysen er virkelig stor. De har undersøkt 11,8 millioner (!) oppføringer i Google for å danne seg en oversikt over hvilke parametre som påbirker rangeringene mest mulig. For en SEO geek som meg så er dette god lesing.

Hva betyr funnene i denne SEO analysen for deg?

De vil kanskje hjelpe deg å se hvor du bør bruke mer av din tid og dine krefter når det gjelder søkemotoroptimalisering. For eksempel er det svært mange SEO byråer som hevder at du MÅ få ned lastetiden på hjemmesiden din, for da vil du rangere bedre i Google. Jeg er har vært langt mer moderat i mine meninger om dette de siste to årene, fordi jeg ikke har sett noen sammenheng mellom lastetid og rangering. Det bekreftes her. 

Så les igjennom disse, og begynn å endre fokus der du ser at det trengs. Er du usikker kan du kontakte meg for en gratis SEO analyse. Se nederst i dette blogginnlegget.

Legg for øvrig merke til at korrelasjon er ikke nødvendig det samme som at punktet er årsaken til den gode rangeringen. For eksempel så er det ikke sikkert at det er en gitt sides antall innkommende linker som gjør at den faktisk reagerer i toppen av Google, men sannsynligheten er jo stor når man ser på det overveldende tallmaterialet som her er brukt. 

Kort om SEO analysen:

Backlinko har benyttet en del ulike databaser og verktøy for å hente inn informasjon om de sidene som rangerer i toppen av Google. I og med at det er hentet inn data for 11,8 millioner oppføringer, så finnes det jo mye data å dra konklusjoner ut fra. 

Her er mitt sammendrag av SEO analysen

Under følger mitt utdrag av analysen, og med kommentarer og betraktninger. Det kan være godt å legge merke til at når det gjelder søkemotoroptimalisering så er svaret nesten alltid "Det kommer an på". Ja, antall linker inn til et nettsted er viktig! Men om du spør om det er det viktigste for at netttopp ditt nettsted skal rangere bedre, så er svaret "Det kommer an på". For du må alltid se ditt nettsted opp mot konkurransen i ditt marked, og ikke mot 11,8 millioner andre nettsteder.

> Ønsker du hjelp fra en SEO rådgiver ? (klikk linken)

Ok, let's start:

1) Innkommende linker er fremdeles svært viktig

Dataene viser at et nettsteds samlede link-autoritet (målt ved Ahrefs Domain Rating) korrelerer sterkt med høyere rangering.

Hva betyr dette? Det betyr at sterke linker inn til et nettsted påvirker rangeringer i veldig stor grad. Dette er ingen overraskelse for oss som har holdt på som SEO byrå i lengre tid. Gang på gang ser vi at linker er svært viktige, og det er også en av tre parametre som er bekreftet fra Google har stor påvirkning. 

Dette er veldig viktig uavhengig om du gjør SEO for nettbutikk eller hjemmeside. 

Med andre ord bør du sørge for at du får gode og sterke linker inn til ditt nettsted. (Trenger du hjelp med dette så kan du leie oss inn til å gjøre jobben for deg.)

2) Nettsteder med mange linker rangerer over sider med få linker

Videre sier Brian Dean at sider med mange tilbakekoblinger (linker) rangerer over sider som ikke har så mange tilbakekoblinger. Faktisk har nettstedet som ligger på 1-plassen i Google generelt 3,8 ganger flere linker enn plasseringer på plass 2-10.

Mange SEO rådgivere og såkalte eksperter hevder at linker har mistet mye "makt", og at man i dag må satse på bare høy kvalitet på innholdet. Dette funnet viser noe annet, og viser det som jeg stadig hevder at det må være en balanse.

Ja, godt innhold har en tendens til å tiltrekke seg gode linker. Men godt innhold alene kan i mange tilfeller ikke konkurrere med middelmådig innhold med gode linker.

Tips: Få hjelp med søkemotoroptimalisering i Stavanger, se mer her.

Dette bringer oss inn på neste punkt:

3) Omfattende innhold med godt innhold rangerer bedre enn grunt innhold

Måleinstrumentet her har vært Clearscope som er et verktøy for å måle innholdets kvalitet etc. Med andre ord liker Google innhold som fordyper seg i et tema. Med andre ord er det en god ting å skrive dypere om et tema, slik vi for eksempel holder på med på siden søkemotoroptimalisering. 

Se derfor om du kan skrive slike sider med langt innhold for din nisje. Når du gjør det på rette måten kan du virkelig begynne å hente inn potensielle kunder fra Google. 

4) Det er ingen sammenheng mellom lastetid og rangering

Mange SEO-konsulenter kom med mye skremme-propaganda for noen år siden om at man ville miste alt av rangering dersom man ikke gjorde nettstedet raskere. Jeg var selv skyldig i det, om dog i en veldig forsiktig utgave. Jeg sa at det var viktig med lastehastighet, og det var fordi Google sa at det var blitt et viktig punkt. 

Men data viser nå at det ikke stemmer. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom topp 10 plassering i Google og det å ha et raskt nettsted. 

Derimot vet vi at lang lastetid på en nettbutikk kan redusere salget, så det er ikke noen grunn til rope hurra for lang lastetid. Og ja, det er smart å holde nettstedet slankt og raskt. Spesielt for dem som sitter med en mobil utenfor 4G områder og surfer.

Tips: Responspartner AS hjelper bedrifter i hele landet med digital markedsføring. Feks hjelper vi gjerne bedrifter med søkemotoroptimalisering Trondheim og SEO i Fredrikstad.

5) Spredning i innkommende linker er viktig

Det er en sammenheng mellom antall domener (nettadresser) man får linker inn fra og plassering i Google. Nå henger dette naturligvis sammen med at man gjerne får linker fra mange ulike nettsteder når man skal ha mange linker som konkludert over. Men det er også viktig å sørge for spredning. 

Dette er det jeg kaller fundamentale linker, og som er ett av punktene vi går igjennom når vi jobber med nye SEO klienter.

6) Meta-titler brukes aktivt blant topp 10 resultatene

De aller fleste Google resultatene har meta-titler som innholder søkefrasen de rangerer på.

Dette er ingen overraskelse, og samstemmer i stor grad med mine og andres tidligere og nåværende erfaringer. Riktig bruk av meta tittel er veldig viktig for rangering i Google. 

Det som er et interessant funn, tatt datamengden i betraktning er at det ikke var stor forskjell på om det var delvis eller eksakt bruk av søkefraser om en side lå på 10. eller 1. plass. Altså var det lite eller ingen forskjell på om skrev “Billig mobiltelefon for ungdommer” eller “En billig løsning for mobiltelefon” når man ønsker å rangere på “billig mobiltelefon”. 

Det er interessant, spesielt for meg som har eksperientert en del med delvis bruk av søkefraser. Gjerne også spredt søkefraser og søkeuttrykk over meta title, meta description og bruk av H1. Med gode resultater. 

7) Et nettsteds autoritet/ tyngde korrelerer svakt med plassering i Google

Dette er veldig interessant. Når det konkluderes med “korrelerer svakt” betyr det at det kan sees i sammenheng, og at det er sannsynliggjort at autoritet vil påvirke et nettsteds rangeringer på en mengde fraser innen temaet et nettsted er autoritet innen.

I udersøkelsen brukte de Ahrefs URL rating, som defineres slik:

Ahrefs URL Rating (UR) - en beregning som viser hvor sterk en tilbakekoblingsprofil for en mål-URL er på en skala fra 1 til 100. Generelt sett passerer hver side sin rangeringspoeng til alle sidene den lenker til.

Med andre ord måler den en sides (ikke nettstedets, men den enkelte sidens) autoritet. Det vil si “tyngden” av antall linker som kommer inn til denne siden. 

Det er viktig å ha i mente at dette ikke er en verdi som settes av Google, men det er et annet selskap som forsøker å finne ut hvordan verden ser ut gjennom Googles briller.

Min konklusjon er at det er verdt å linke inn til enkeltsider, og det er en av grunnene til at jeg har drevet med det siden jeg startet med SEO for 16 år siden. Men det er kjekt å få det bekreftet gjennom en slik massiv undersøkelse.

8) Antall gjennomsnittlige ord på en side i topp 10 resultatene

Gjennomsnittlig inneholder en topp 10 plassering i Google 1447 ord. Det bekrefter igjen at “content is king” også når det kommer til mengde. Man bør skrive relativt mye innhold til de sidene som man virkelig ønsker skal rangere høyt i Google. 

Nå er det en sannhet med modifikasjoner som det heter. Jeg er sterk talsmann for at man må vurdere dette i fra søkeord til søkeord. Hvis de andre topp 10 resultatene på et spesifikt søkeord har maks 560 ord, så vil det være snodig at du må opp i 1447 ord for å kunne utkonkurrere dem. 

Dermed vil jeg si at du ikke må henge deg opp i hva som er gjennomsnittlig for 11,8 millioner resultater som nå er sjekket, men analysere din reelle konkurranse og gjøre vurderinger ut fra det.

Det er også verdt å legge merke til at nettsider med lengre innhold gjerne har et større utvalg av søkeord på nettside. Dermed er det blant annet flere entities for Google å bruke, og ofte mye bedre innhold. Dette vil også påvirke nettsidens synlighet.

Dette er noe jeg er spesialist i, så ønsker du hjelp med SEO for ditt nettsted eller nettbutikk så ta kontakt på 90192708. 

9) HTML-sidestørrelse har ingen sammenheng med rangeringer

Dette vil overraske en del, på lik linje som at lastetid på et nettsted ikke har sammenheng med plassering i Google. Mange taler nemlig sterke ord om at man må slanke ned HTML koden og minifisere alt mulig. Men det er altså ikke riktig i henhold til denne massive undersøkelsen.

Nå kan det allikevel være at dette kan ha noe å si i din sammenheng. For hvis alle nettstedene du konkurrerer med er veldig “lette”, og ditt nettsted er eksepsjonelt “tugt”, så kan det kanskje påvirke rangeringene. 

Men hvis du har godt innhold og gode linker, så skal det nok veldig mye til at nettopp ditt nettsteds HTML kode skal holde deg tilbake fra gode rangeringer. Men uansett vil jeg anbefale deg å ha en teknisk SEO analyse. Den kan hjelpe deg å finne ut hvordan Google leser ditt nettsted, og avdekke om det er områder Google ikke har tilganger til.

Vi hjelper deg gjerne med søkemotoroptimalisering i Tønsberg og andre steder. 

10) Korte nettadresser rangerer bedre enn lange

Det er marginalt, men SEO handler av og til om små marginer. Det ble funnet veldig lite sammenheng mellom rangering av lange og veldig lange nettadresser, men det er funnet at spesielt korte adresser kan rangere bedre enn lange nettadresser. 

Dette var ingen overraskelse for meg da jeg i lang tid har sett fordelen av korte adresser i rangeringene, og spesielt det å holde adressene på ett nivå. Jeg er ikke spesielt glad i nettadresser som har mange “mappenivåer”. Ved flere anledninger kan man se at mange mappenivåer gjør at nettsteder rangerer dårligere, og dette er spesielt viktig ved nettbutikker der man gjerne har kategorier, underkategorier og underkategorier i dem igjen. Bruk av canonical nettadresser som da ligger rett under roten er det jeg foreslår å bruke. 

11) Bruk av schema korrelerer ikke med høyere rangeringer

Dette er noe jeg ikke har eksperimentert noe med, så der har jeg ingen egen erfaring å trekke inn. Derimot følger jeg et spennende eksperiment på dette området for tiden, men resultatene der er ikke klare ennå. 

Scheme er ikke til primært for å øke rangeringene heller, så det var heller ikke ventet at det vil medføre økte rangeringer. Derimot er schema viktig for andre ting, som for eksempel rangere lokalt og påvirke visning i søkeresultatene.

12) Nettsteder der folk blir lenger enn gjennomsnittlig rangerer høyere

Dette er et veldig interessant funn, da det peker på noe jeg og andre SEO konsulenter har disktert opp og ned i mente i flere år. Jeg har hele tiden trodd at Google prøver å måle engasjementet på et nettsted, for å belønne de nettstedene som har godt engasjement.

Dette har med Googles primære forretningsidé å gjøre: De skal levere relevante resultater til brukeren. 

Ett resultat som er relevant medfører at en person klikker seg inn via Google, og ikke returnerer tilbake til Google før etter så og så lang tid. For hvis nettstedet er relevant til brukerens søkehensikt, så vil vedkommende være der lenge. 

Nå har de funnet at det er sterk sammenheng mellom hvor lang tid forlk bruker på nettstedet etter å ha klikket seg dit, og hvordan nettstedet rangerer i Google. 

Konklusjonen på dette er: Lag innhold som engasjerer din målgruppe. Bruk gjerne en eller flere YouTube videoer også, da selv om brukeren kun ser halve videoen så har de allerede brukt en del tid på nettstedet ditt. 

Nå er jo det å lage engasjerende innhold også bra for andre grunner: Du vil jo gjerne engasjere brukeren og få vedkommende til å henvendes seg til deg eller bestille fra deg. 

Vil du ha hjelp med din nettsted og en gratis SEO analyse?

SEO analyse ved Preben SangvikØnsker du hjelp med din SEO satsning så kontakt meg gerne på [email protected] eller mobil 90192708. 

Hva skjer når du tar kontakt?

Først tar vi en telefonsamtale der vi finner ut om vi er en god fit: Om vi passer godt for hverandre og at jeg virkelig kan hjelpe ditt firma å lykkes på nett. 

Deretter, hvis vi finner ut at vi vil gå videre, så gjør jeg og mitt team analyser av ditt nettsted, din konkurranse og andre viktige vurderinger. Når det er gjort vil vi ha et skjerm-møte på ca 1 time der jeg presenterer for deg det jeg har funnet ut, og du vil få et tilbud på at jeg og mitt team arbeider med deg. 

Fokuset er alltid på at du skal få økt business med å bruke oss, og vi jobber for at vi så raskt som mulig kan jobbe gratis for deg. Det vl si at salgsoverskruddet ditt skal øke så mye ved å bruke oss, at vi i prinsippet betaler for oss selv. Da blir det et vinn vinn samarbeid, og det er det som er målet. 

Høres dette interessant ut så ta kontakt.

Mvh Preben Sangvik

Link til analysen jeg tok uttdrag av og henviser til:

https://backlinko.com/search-engine-rankingPublisert/ published: 01-05-2020
Preben Sangvik SEO ekspert

Om skribenten Preben Sangvik, SEO ekspert

Preben har i mer enn 17 år arbeidet med digital markedsføring, og er spesialist på å styrke sine kunders markedsposisjon i især Google. Han fullførte bachelorgrad i entreprenørskap og ehandel i 2005 med topp resultater, og har jobbet med SEO for noen av de største selskapene i Norge. I dag leverer han søkemotoroptimalisering til mange norske bedrifter og er spesialisert på synlighet i Google for nettbutikker, samt firma som driver med produkt og tjeneste salg.

Han har holdt flere kurs om søkemotoroptimalisering og har skrevet to bøker om faget på engelsk.

Ønsker du hjelp med SEO så ta kontakt på [email protected] og/ eller telefon 90192708

Få en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med synlighet i Google.

Fyll inn skjemaet her, send epost til [email protected] eller ring direkte på 90192708

  • Få en uforpliktende samtale