Vår SEO-tjeneste er ikke for alle

Vi ønsker vi kunne hjulpet alle som har hørt om oss og funnet oss. Men det er ikke alle vi kan eller vil hjelpe. Vi velger forsiktig kunder ut fra fornuftige kriterier som må møtes. Vi jobber også kun med et begrenset antall klienter til enhver tid, slik at vi kan yte topp hele tiden. Det er det som gir ditt firma best suksess.

Vi ønsker å jobbe med deg som:

1) Har en aktiv og sunn business

Våre tjenester er for firmaer som er oppe og kjører, og som helt enkelt ønsker mer eksponering og ønsker å få mer fart på business. 

Vi jobber ikke med:
a) "Bli rik i en fart"-sider
b) Porno-relaterte sider
c) Nyetablerte firma uten solid budsjett

2) Har en stødig tilflyt av nye kunder

Med dette menes at du har stadig nye kunder som kommer til deg, og du har allerede salg. Du bruker ulike måter å få kunder på: Annonser, markedsføring etc. Du er til stede i markedet ditt.

3) Har et godt solig produkt eller tjeneste du tilbyr

Og et godt rykte. Vi ønsker å være din responspartner, og vi ønsker ikke bare å bringe deg mer omsetning og salg, men vi vil gjøre det på en måte som gir deg MASSIV goodwill i markedet.

Det er alt!

Det er våre krav til deg.

Hvis du møter kravene over og du ønsker å snakke med oss personlig om å gi deg fantastiske resultater i synlighet på nett, så vil vi gjerne snakke med deg.

Slik er prosessen:

Du må sende inn skjemaet under. Hensikten er å gi oss informasjon som vi trenger for å kunne gi deg best mulig tilbakemelding. (Slikt som hva du selger, hva du ønsker å oppnå etc. )

Vi går nøye igjennom informasjonen du sender, og deretter setter vi opp en plan som gjør at du kan nå målene dine. Dette baseres på samme plan som har gitt våre kunder flere millioner i omsetning til nå.

Innledende telefonsamtale vil ta mellom en halv og en hel time.

TA KONTAKT